Softgent

Search

Nearshore Software ontwikkeling en testen

Als er iets is waar Covid menigeen van heeft weten te overtuigen dan is het dat er meer op afstand kan worden gewerkt dan oorspronkelijk werd gedacht.

Als werkgevers gedreven door besmettingsgevaar hun team van softwareontwikkelaars en testers succesvol op afstand en isolatie kan laten functioneren, dan kunnen dezelfde werkzaamheden minstens even goed worden verricht door een team op afstand dat zich wel op een en dezelfde locatie bevindt. Hierbij heeft het uiteraard wel een groot voordeel als dit team zich in dezelfde tijdzone of in een tijdzone met minimaal verschil van die van de opdrachtgever bevindt.

Toch hebben vele potentiële opdrachtgevers hun terughoudingen ten opzichte van uitbesteding, en met name uitbesteding naar het buitenland.

In eerste plaats zijn er de kosten die uitbesteding doorgaans met zich meebrengen, vooral als de uitbesteding in eigen land plaats vindt. Uitbesteding naar een land waar de loonkosten op dit moment nog steeds lager liggen dan in eigen land biedt hier een oplossing.

Daarnaast is er de afstand. Er wordt vaak gedacht dat een team in het buitenland moeilijk bereikbaar is. De keuze van een serviceverlener die een goede verbinding met directe vluchten naar de opdrachtgever heeft overkomt ook deze drempel.

Er wordt ook vaak gedacht aan kennisborging. Een meedenkende opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de vereiste kennis bij voldoende medewerkers aanwezig is, zodat in geval van tijdelijke of permanente uitval van een medewerker, de werkzaamheden naadloos kunnen worden vervolgd. Servicecontracten of kennisoverdracht richting de opdrachtgever zorgen ervoor dat ook na beëindiging van een ontwikkeltraject de opgebouwde kennis geborgd blijft.

Tenslotte speel vertrouwen een grote rol. Onbekend maakt onbemind. Er bestaat vaak twijfel of de communicatie wel goed zal verlopen, of dat de serviceverlener wel aan de verwachtingen zal voldoen. Iets wat zelfs ik lange tijd heb onderschat is de rol die ene contactpersoon die de taal van de opdrachtgever vloeiend spreekt hierbij kan betekenen.

Softgent heeft, met name voor bedrijven in Nederland en het Vlaamse deel van België, voor alle bovengenoemde redenen om softwareontwikkeling of testen naar het buitenland uit te besteden een antwoord. Softgent is een gedegen serviceverlener voor onder andere software ontwikkel en test trajecten. Gesitueerd in Gdansk in de nabije omgeving van de luchthaven is er een directe verbinding met zowel Eindhoven als Amsterdam. Waar gewenst en mogelijk zal Softgent het projectteam dusdanig uitbreiden dat continuïteit gewaarborgd is. Tenslotte heeft Softgent een Nederlandse accountmanager die tijdens het volledige traject met raad en daad bij zal staan.

Meer weten over software of test trajecten, of een van de overige diensten of producten die Softgent in het portfolio heeft, neem dan contact op.

read more

Transform Your Office Space with IoT

Transform Your Office Space with IoT Unlock Efficiency and Enhance WellbeingThe modern business landscape demands innovation in how we manage...

Read More

Nearshore Software development and testing

Nearshore Software development and testing READ DUTCH VERSION If there is one thing that Covid has convinced many of us,...

Read More

Nearshore Software ontwikkeling en testen

Nearshore Software ontwikkeling en testen Read english vesion Als er iets is waar Covid menigeen van heeft weten te overtuigen...

Read More

Without the Shield Box, 5G testing is out of the question

Without the Shield Box, 5G testing is out of the question Niche technologies based on 5G are becoming increasingly common....

Read More

be the first to know